PRACOWNIE I ZAJĘCIA

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne. Wkładamy serce i pasję w to co robimy.

Nasze pracownie to miejsca przyjazne, które pobudzać mają twórczą aktywność uczestników.

Kochamy kreatywny bałagan, twórcze zamieszanie i miłość do sztuki bo jak powiedział Salvador Dali:
„Musisz systematycznie robić zamieszanie, to uwalnia kreatywność. Wszystko, co jest sprzeczne,
tworzy życie.”