O NAS

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie jest instytucją działającą na terenie gminy Wolin od końca lat sześćdziesiątych XX wieku.
Naszą misją jest stwarzanie warunków do samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Nasz zespół to ludzie kreatywni, twórczy, kochający swoją pracę.
Oferta edukacyjna Centrum skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i obejmuje różne ścieżki rozwoju, nie tylko artystycznego.
Organizujemy małe i duże wydarzenia kulturalne na terenie całej gminy. Dzięki współpracy z artystami, lokalnym samorządem i organizacjami pozarządowymi stale możemy rozwijać naszą ofertę.

Wierzymy, że dzięki twórczym działaniom świat staje się lepszym, ciekawszym i pełnym barw miejscem a to dlatego, że „Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić (…)” – Oscar Wilde.