Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w Rozwoju  serdecznie zaprasza Sołectwa Gminy Wolin do udziału w konkursie na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe.

Stoiska będzie można zaprezentować na Wolińskim Święcie Plonów, które odbędzie się 18.09.2021 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.09.2021 r. w siedzibie GCKSTiR w Wolinie.

Na laureatów konkursu czekają nagrody. Sołectwa, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody pieniężne w wysokości kolejno 1000 zł, 700 zł i 500 zł, a wyróżnione Sołectwa otrzymają nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie