ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA WISEŁKA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

Tytuł operacji:ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA WISEŁKA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  
Cel operacji:Poprawa wykorzystania walorów przyrodniczo-turystycznych jeziora Wisełka, poprzez rozbudowę infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej  
Nazwa programu:Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  
Nazwa działania:Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  
Priorytet4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  
Wartość dofinansowania:212.000,00zł  
Okres realizacji:2020-2021