Nabór do projektu Liga eSzkoła

Plakat projektu Liga eSzkoła

Rusza nabór uczestników Projektu „Liga eSzkoła”, które prowadzone będą w naszej Filii w Troszynie. Będą to zajęcia robotyki ECDL i Lego Spike. . Do udziału w nich zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10 – 18 lat.

Nabór zakończy się 24.09.2021 r.  Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Nabór będzie prowadzony na dwa sposoby:

1. Poprzez osobiste spotkanie pracownika Gminnej Samorządowej Instytucji Kultury (w siedzibie GOKiS) z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, które ma brać udział w zajęciach. W tym przypadku Pracownik GSIK wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, drukuje wersję papierową, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny.

2. Poprzez wysłanie do rodzica/opiekuna prawnego dziecka maila z linkiem do formularza elektronicznego. W tym przypadku rodzic/opiekun prawny samodzielnie wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia, drukuje go i dostarcza podpisany formularz zgłoszenia do siedziby GSIK

Szczegóły i zapisy pod nr tel. 509 869 170