Koncert podczas Święta Plonów 2019
Zdjęcie dzieci podczas zajęć z animatorem